Praktische informatie

 
Schooltijden

Maandag

8.30-14.30 uur

Dinsdag

8.30-14.30 uur

Woensdag

8.30-12.30 uur

Donderdag

8.30-14.30 uur

Vrijdag

8.30-14.30 uur

Zuiderster werkt met een continurooster (vier gelijke dagen en woensdagmiddag vrij). 

Dat rooster is een voorlopig rooster dat vanwege Corona ingezet is.

Schoolbieb

In ons Kindcentrum is een schoolBiEB van Bibliotheek ‘s- Hertogenbosch gevestigd. De schoolBiEB heeft tot doel om het leesplezier bij kinderen te vergroten. Lezen en voorlezen is heel belangrijk voor de (taal)ontwikkeling.

De schoolBiEB is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 4-13 jaar. Sinds kort is er ook een BiEB gekomen voor de kinderen van het peuterarrangement en het kinderdagverblijf: het zogenaamde Boekstart.

De schoolBiEB heeft een uitgebreide collectie die steeds vernieuwd en aangevuld wordt. Deze collectie kunnen kinderen en leerkrachten lenen. Onder begeleiding van vrijwilligers kunnen de kinderen op vaste momenten komen lenen. Wilt u graag komen helpen als vrijwilliger van de schoolBIEB dan kunt u zich hiervoor opgeven.

Biebpas

De leerlingen worden automatisch (en gratis) lid van Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch. Zij hebben een speciaal biebpasje, waarmee zij materialen kunnen lenen in de schoolBiEB. Dit pasje blijft op school.

Leesconsulent

Vanuit de bibliotheek is Dennis Termorshuizen als leesconsulent werkzaam op onze school. Hij is op donderdagochtend aanwezig. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben m.b.t. de schoolBiEB dan kunt u contact opnemen met Dennis (d.termorshuizen@bibliotheekdenbosch.nl)