Hoogbegaafdheid & POINT073

 

Wij zijn een POINT073-school

In september 2021 is, in navolging van de regio’s Tilburg (POINT013) en Eindhoven (POINT040), ook in ’s-Hertogenbosch onderzoekswerkplaats POINT (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent) van start gegaan.

Binnen POINT wordt in cycli van drie jaar onderzoek gedaan op het gebied van (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling en worden onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbonden. De onderzoekers geven het onderzoek samen met de leerkrachten vorm. Daarbij wordt gekeken naar welke behoeften er in de praktijk leven, en bijvoorbeeld wat goed werkt en waarom.

De doelstellingen van POINT:

1.      Het vormgeven van een duurzame professionele leergemeenschap waarin (ook na afloop) duurzaam samen gewerkt wordt aan thema’s die aansluiten bij passend onderwijs;

2.      Het ontwikkelen en delen van kennis door wetenschappers, scholen en pabo aangaande (hoog)begaafdheid;

3.      Het ontwikkelen van een onderzoekende houding en onderzoekend vermogen bij de participerende leerkrachten. Het ontwikkelen van een praktijksensitieve houding bij de participerende onderzoekers.

Binnen POINT wordt samengewerkt met de Radboud Universiteit, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Utrecht, Stichting Boom, Fontys Hogeschool en een aantal basisscholen behorende tot de diverse schoolbesturen uit de drie regio’s.

Wij zijn heel trots en blij dat wij als KC Zuiderster mogen deelnemen aan POINT073!

Meer informatie: www.point073.nl