Kwaliteitszorg

 
Onderwijs op maat

Wij vinden dat iedere leerling de mogelijkheid moet krijgen om zich maximaal te ontwikkelen. Met de meeste leerlingen gaat het gelukkig goed op school. Maar soms is er extra ondersteuning of begeleiding nodig. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een leerling meer begaafd is en wellicht meer uitdaging zoekt of doordat een beperking of gedragsproblemen het leren in de weg staan.

 

Verrijkingsonderwijs 

Het verrijkingsonderwijs op KC Zuiderster biedt de leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong laten zien een aangepast programma aan. Dit aangepaste programma bestaat uit een deel van de lesstof van het leerjaar aangevuld met materiaal die de grotere denkstappen van de leerling aanspreekt. Dit doen we door kinderen wekelijks begeleidt aan projecten van De Pittige Plustorens te laten werken.

Deze leerlingen worden gesignaleerd door leerkrachten o.a. middels de jaarlijkse signalering van onze vragenlijst van DHH (signaleringsinstrument voor meer- en hoogbegaafde leerlingen) en/ of de resultaten/ observaties in de klas. Ook kan er een signalering vanuit ouders of vanuit een onderzoeksverslag volgen. De verrijkingsleerlingen worden jaarlijks gevolgd om te evalueren of het onderwijsprogramma nog passend is.

 

Passend onderwijs voor leerlingen met een bijzondere onderwijsondersteuning

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met de ouders. Vaak kan de leerkracht de benodigde extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die de onderwijsondersteuning coördineert op onze school.

Is er meer nodig, dan bekijken wij met ons samenwerkingsverband de Meierij welke oplossingen er mogelijk zijn.