Kindcentrum Partou

 

De Toverhoed Zuid

De Toverhoed Zuid biedt opvang voor kinderen van 0 – 12 jaar. Wij zorgen voor een open en uitdagende sfeer waar de kinderen zich helemaal op hun gemak voelen. Duidelijkheid staat voorop. Kinderen zitten in vaste groepen, hebben vaste pedagogisch medewerkers en vaste dagritmes en gewoontes. Vanuit deze vertrouwde basis gaan ze op ontdekking, daartoe uitgedaagd door de medewerkers. Zo helpen we hen de wereld kennen en hun rol daarin ontwikkelen.

Kinderdagopvang (0-4 jaar)

We hebben twee verticale groepen van 0-4 jaar. In deze verticale groepen zitten kinderen van verschillende leeftijden, die de hele opvangperiode dezelfde groep houden, met dezelfde pedagogische medewerkers en vaak ook met broertjes en zusjes. De leeftijdsmix stimuleert de taalontwikkeling en de sociale vaardigheden. Zo kunnen ze zich veilig aan elkaar hechten, net als in een gezinssituatie.

Peuterspeelzaal (2,5-4 jaar)

Voor kinderen van 2,5 - 4 jaar bieden wij ook een peuterarrangement. Het peuterarrangement is gedurende 4 ochtenden per week geopend. Tijdens het peuterarrangement schenken we extra aandacht aan spel en taalontwikkeling.

Voor- en naschoolse opvang

Kinderen van 4 – 13 jaar zijn van harte welkom bij onze bso. Wij zorgen dat ze zich spelenderwijs verder ontwikkelen. We organiseren creatieve en technische uitdagingen, sport, spel, toneel en muziek. Maar er zijn ook rustpunten om even de dag door te nemen en leuke verhalen uit te wisselen. Regelmatig maken we een uitstapje.

We bieden ook voorschoolse opvang. Onze medewerkers zorgen voor een prettige start van de dag. Voor het ene kind is dat gezellig samen een spelletje doen, terwijl de ander graag al even buiten op het plein wil spelen. Bij ons kan het allemaal, de medewerker zorgt dat de kinderen op tijd in hun klas aanwezig zijn.

Team

Het team van de Toverhoed Zuid bestaat uit 16 professionals. Onze medewerkers zijn echte experts, als het gaat om de gevoels- en belevingswereld van de kinderen. Door goed met elkaar te overleggen, zorgen we samen dat kinderen zich spelenderwijs, krachtig kunnen ontwikkelen.

Meer weten?  http://www.kinderopvang-toverhoedzuid.nl/