Leerlingenraad

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van ons kindcentrum, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen.  De leerlingenraad praat daarom regelmatig over onderwerpen die voor allen van belang zijn.