Oudervereniging

 

Op Zuiderster zijn ouders actief betrokken bij tal van activiteiten. Kamp, schoolreis, koningsdag en niet te vergeten feesten zoals Kerstmis, carnaval en het zomerfeest ter afsluiting van het schooljaar zijn onderwerpen waar veel ouders zich mee bezighouden.

Het belang van samenwerking met ouders

Vele activiteiten worden in nauwe samenwerking met het schoolteam georganiseerd door de oudervereniging via activiteitencommissies. Ook coördineert de oudervereniging de inzet van unit/klassenouders. Het doel van de oudervereniging is helpen bij activiteiten die het onderwijs en het welzijn van de leerlingen ten goede komen. Structurele samenwerking tussen ouders en team is belangrijk; het zorgt voor nieuwe impulsen en draagt bij aan de identiteit van de school.

Automatisch lidmaatschap

De oudervereniging van Zuiderster is een zelfstandige (formele) vereniging. Alle ouders worden geacht automatisch lid te zijn van deze vereniging, tenzij zij schriftelijk bezwaar maken. Eén keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd waar met de ouders ideeën en plannen worden besproken.

Bestuur

Het bestuur heeft vanuit de ouders een belangrijke signalerende functie richting de schooldirectie en richting de medezeggenschapsraad. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar; elke ouder is daarbij als toehoorder van harte welkom.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

 

Leden van de ouderraad

 

Bestuur
 
Voorzitter

Willem van Driel 

Secretaris

Hannah Lodhia

Penningmeester 

Jan Leensen 

Bestuurslid

Gijs van Oorschot

Aanspreekpunt school

Cynthia van der Pennen

 

Klassenouders

 

Groep 1-2a 

Giaan Balk-Dang
Kim Beekman

Nikkie Hastenberg

Groep 1-2b

Fleur van Laarhoven
Ingrid Maas

Groep 2-3A
Mabel Duchossoy
Mariken Zijlmans
Fenna Rovers
 
Groep 4A

Astrid Berkhout

Groep 4B

Martine van de Ven
Delphine Driessen

Groep 5

Ineke van der Sman
Astrid Berkhout
Antionette van de Bogert

Groep 6a

Wendy van Gelder
Elke Winters

Groep 6b

Jacqueline Mulders
Monique van Grinsven
Jasmijn van Mastrigt

Groep 7A

Marleen van Oorschot

Groep 7B

Maartje Besselink
Maryam Benarbiya

Groep 8

Hannah Lodhia
Annelieke Hamers