Oudervereniging

 

Op Zuiderster zijn ouders actief betrokken bij tal van activiteiten. Kamp, schoolreis, koningsdag en niet te vergeten feesten zoals Kerstmis, carnaval en het zomerfeest ter afsluiting van het schooljaar zijn onderwerpen waar veel ouders zich mee bezighouden.

Het belang van samenwerking met ouders

Vele activiteiten worden in nauwe samenwerking met het schoolteam georganiseerd door de oudervereniging via activiteitencommissies. Ook coördineert de oudervereniging de inzet van unit/klassenouders. Het doel van de oudervereniging is helpen bij activiteiten die het onderwijs en het welzijn van de leerlingen ten goede komen. Structurele samenwerking tussen ouders en team is belangrijk; het zorgt voor nieuwe impulsen en draagt bij aan de identiteit van de school.

Automatisch lidmaatschap

De oudervereniging van Zuiderster is een zelfstandige (formele) vereniging. Alle ouders worden geacht automatisch lid te zijn van deze vereniging, tenzij zij schriftelijk bezwaar maken. Eén keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd waar met de ouders ideeën en plannen worden besproken.

Bestuur

Het bestuur heeft vanuit de ouders een belangrijke signalerende functie richting de schooldirectie en richting de medezeggenschapsraad. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar; elke ouder is daarbij als toehoorder van harte welkom.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

 

Leden van de ouderraad

 

Bestuur
 
Secretaris

Willem van Driel willem.van.driel@signify.com

Penningmeester 

Jan Leensen jan.leensen@jumbo.com

 

Klassenouders

 

Groep 1-2a 

Martine van de Ven

Mabel Duchossoy

Kim Beekman

 

Groep 1-2b

Geerte Olde Kalter

Vacature

 

Groep 1-2c

Marije Hofman

Pieternel Nass

 

Groep 3

Loes Leensen

Astrid Berkhout

Fleur van laarhoven

 

Groep 3-4

Monique van Grinsven

Antoinette van de Bogert

Jacqueline Mulders

 

Groep 4

Wendy van Gelder

Jasmijn Mastrigt

 

Groep 5

Maryam Benarbiya

Delphine Driessen

Maartje Besselink

Astrid Berkhout

 

Groep 5-6

Marleen van Oorschot

Saar

 

Groep 6

Hannah Lodhia

Annelieke Hamers

 

Groep 7a

Mady Damen

Suzanne Boselie

 

Groep 7b

Jolisca Bouw

Imke van den Berg

 

Groep 8a

Wouter van Aken

Annelies de Ridder

Esther Weber

 

Groep 8b

Sandra de Groot

Cynthia van Vroenhoven

Marlies Kemps